I. Vuotuiset juhlavirret.

2. Joulu-virsiä.

14.S
ynkkä yö ol' maailmassa; Sen nähden
Herra taivahassa, Taas lausui: "Tulkoon val-
keus!" Kohta haihtui pimiä pilvi, Ja Jesus Kristus
tuli ilmi, Uus koitti päivän kirkkaus. Jumal' on ih-
minen, Luotuinsa vertainen; Riemuitkaamme! Hänessä
saa Nyt kaikki maa Sen, mitä sielu kaipajaa.

2.  Armas aurinko se loistaa, Yön synkeyden
maasta poistaa, Ei laskeukaan ikinään, Pimeyden
hajottaapi Ja eksyneitä johdattaapi Autuuden tielle
säteillään. Siis hänen johtoaan Ilolla ainiaan Seu-
ratkaamme! Totuus ja tie, Hän meitä vie, Taivai-
seen kotiin saattelee.

3.  Häntä nyt ylistäkäämme, Kanss' enkelien kiit-
täkäämme! Hän astui alas taivaasta, Päällään köy-
hän halpa puku, Ett' irti pääsis ihmis-suku Saata-
nan, kuolon vallasta. Isälle taivaassa Myös kiitos
samassa Kantakaamme, Ett' armoissaan Meit' autta-
maan Lähetti Poikans' maailmaan!

Karl August Döring, (saks.) s. 1783 † 1844.


a-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle