I. Vuotuiset juhlavirret.

2. Joulu-virsiä.

17.R
iemuitkaamme, kristityt! Armojuhla nyt Ilon
suopi: Helma neitseen puhtahan Mailman
haltian Ilmi tuopi.

2.  Jumal' itsens alensi, Riensi avuksi Hätähäm-
me; Kuolon vallan voittamaan, Meitä auttamaan
Synneistämme.

3.  Taivaan kruunun kantaja Asuu halvoissa Ma-
joissamme; Auttaakseen meit' elämään Tuli kärsi-
mään Kuolemamme.

4.  Herran laupeus suuri on, Armo verraton,
Sana luja; Kaikki kansat riemuitkaa Kiittäin Juma-
laa: Halleluja!

Bernhard a Clairvaux, (lat.) s. 1091 † 1153.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit