I. Vuotuiset juhlavirret.

2. Joulu-virsiä.

18.K
Kristikunta, riemuitse, Herran armost' iloitse,
Sydämestäs veisaile! Jo koitti Herran
kunnia mailmalle Enkelien, ihmisien ihmeeksi. Eija,
Eija! Taivas meitä lähestyi, Autuus meille ilmes-
tyi, Halleluja! Lunastaja Jesus Kristus siemenestäs,
Israel, Tosi Jumala ja mies on syntynyt, Vaimon
siemen siunattu, Immanuel, Jost' on riemu taivaassa
ja maassa nyt.

2.  Synti meidät langetti; Herra meitä armahti,
Uuden liiton rakensi: Jo koitti Herran kunnia
mailmalle Enkelien, ihmisien ihmeeksi. Eija, Eija!
Taivas meitä lähestyi, Autuus meille ilmestyi,
Halleluja! Lunastaja Jesus Kristus siemenestäs,
Israel, Tosi Jumala ja mies on syntynyt, Vaimon
siemen siunattu, Immanuel, Jost on riemu taivaassa
ja maassa nyt.

3.  Kansaans on hän etsinyt, eloksemme ehtinyt,
Valoksemme syntynyt: Jo koitti Herran kunnia
mailmalle Enkelien, ihmisien ihmeeksi. Eija, Eija!
Taivas meitä lähestyi, Autuus meille ilmestyi,
Halleluja! Lunastaja Jesus Kristus siemenestäs,
Israel, Tosi Jumala ja mies on syntynyt, Vaimon
siemen siunattu, Immanuel, Jost on riemu taivaassa
ja maassa nyt.

4.  Mukaan ennustuksien, alkoi aika autuuden Syn-
tymästä Jesuksen: Jo koitti Herran kunnia mailmalle
Enkelien, ihmisien ihmeeksi. Eija, Eija! Taivas meitä
lähestyi, Autuus meille ilmestyi, Halleluja! Lunastaja
Jesus Kristus siemenestäs, Israel, Tosi Jumala ja
mies on syntynyt, Vaimon siemen siunattu, Immanuel,
Jost on riemu taivaassa ja maassa nyt.

5.  Saatan' ei saa hallita, Kuolon valta vallita;
Syy nyt meill' on veisata: Jo koitti Herran kunnia
mailmalle Enkelien, ihmisien ihmeeksi. Eija, Eija!
Taivas meitä lähestyi, Autuus meille ilmestyi,
Halleluja! Lunastaja Jesus Kristus siemenestäs,
Israel, Tosi Jumala ja mies on syntynyt, Vaimon
siemen siunattu, Immanuel, Jost on riemu taivassa
ja maassa nyt.

Latinalainen 14:ltä vuosisadalta

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle