I. Vuotuiset juhlavirret.

2. Joulu-virsiä.

21.E
Enkeli taivaan lausui näin: Miks hämmäs-
tyitte säikähtäin? Mä suuren ilon ilmoitan
Maan kansoille nyt tulevan.

2.  Herramme Kristus teille nyt On tänään tänne
syntynyt, Ja tää on teille merkiksi: Seimessä lapsi
makaapi.

                          *          *

                                *

3.  Jo mene, katso, sieluni, Seimessä kuka ma-
kaapi: Se on sun Herras, Kristukses, Jumalan Poika,
Jesukses.

4.  O terve tänne tultuas, Syntist' et hyljää, ar-
mias! Köyhyyteen tulit, rikkahin; Kuink' kyllin siitä
kiittäisin?

5.  Ah Herra, joka kaikki loit, Kuink' alentaa noin
itses voit, Valita sijas seimehen, Heinille härkäin,
juhtien?

6.  Nää heinät oli vuoteenas, O Herra, taivaan
kuningas, Vaikk' kalliit kultavaattehet Sun arvolles
ois halpaiset.

7.  Näin näytät esimerkilläs, Ett' ei voi auttaa edes-
säs Maailman kulta, koreus, Sen kunnia ja korkeus.

8.  Ah Herrani, mun Jesuksen', Tee asunnokses
sydämen'! Äl' ylön anna tuskassa, Vaan vahvista
ain' uskossa.

9.  Ah sinuss' jos ain' ilon' ois, Enk' unhottais
sua koskaan pois! Suo siihen apus armosta, Niin
kiitän aina riemulla!

10.  Nyt Jumalalle kunnia, Kun antoi ainoon
Poikansa, Siit' enkelitkin riemuiten Veisatkoon tai-
vaan Herrallen!

Martin Luther, (saks.) s. 1483 † 1546.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle