I. Vuotuiset juhlavirret.

2. Joulu-virsiä.

23.A
h lakkaa, sielun', murheestas, Ilolla vas-
taan riennä! Jo tullut on Lunastajas,
Poikaisna syntyi piennä; Tän' yönä juur' hän il-
maantui Ja ihmisluontoon pukeutui, Näin meidät
tulollansa Yhdisti Isäns' kanssa.

2.  O terve, Herra korkia, Davidin sankar' jalo!
O terve, Vapauttaja! O terve, taivaan valo! Si-
nua mä sydämestäin' Ikäni kaiken ylistän, Kun ih-
miseksi tullen Toit päästön tuomitullen.

3.  O rakkauttas ihmeistä! Miss' suurempaa voi
olla? Taivaasta, Isäs sylistä, Maan päälle tahdoit
tulla! Tääll' ylönkatse tarjona Vaan ol' ja tuska,
kuolema; Ne kaikki tahdoit kantaa, Kun vaan sait
armon antaa.

4.  O ihme-yö, sun valoas, Jon' autuutemme
koitti, Sä auttajan' toit tullessas, Jok' kuolon, syn-
nin voitti; Nyt kunniassaan istuen, Hallitsijana tai-
vaitten, Hän elämän suo meille, Puoleensa kääntyneille.

5.  O Isän Poika ainoa, Sun tähtes meidät totta
Lapsikseen sallii Jumala, Ja omiksensa ottaa! Siis
sydämeeni muuttaos, Se olkoon, Jesus, asuntos! Se
ompi ilon' parhain, Jos kelpaan siks jo varhain.

6.  O ilon', elon' autuas, Mun kallein tavarani,
Kaikesta rakkaudestas Kuink' kannan kiitostani? Mit'
olen, mikä minull' on, Se kaikki omas olkohon; Ah
älköön ilo, tuska Mua luovuttako koskaan!

7.  Sua viel' ei näe silmäni, Vaan tulethan sä
kerran; Ah silloin hurskaat näkeepi, Kasvoista kas-
voin Herran; Sen näen silloin minäkin, Kuink' kruunu
sull' on kirkkahin, Saan laulaa ilomiellä Autuitten
joukoss' siellä.

Joh. Rist, (saks.) s. 1607 † 1667.


Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle