I. Vuotuiset juhlavirret.

2. Joulu-virsiä.

27.I
lolla veisatkoon Kaikk' kansa, riemuitkoon!
Turva, toivo syntisten Nyt syntyi, pan-
tiin seimehen; Niinkuin päivä paistaapi Sylissä äi-
din kirkkaasti. Alku hän ja loppu on, Alku, loppu on!

2.  O Jesus, armas sä, Meit' ole lähellä! Mur-
heess' aina lohduta, Tapoihin hyviin totuta! Kunnian
sä kuningas, Armahda täällä lapsias, Vedä meitä
tykösi, Vedä tykösi!

3.  O Isän rakkaus, O Pojan sulous! Synti
meidät kadotti Ja kuolon valtaan vajotti; Taas
meit' ylös nostit sa, Verelläs ostit kalliilla. Saata
meidät taivaasen, Saata taivaasen!

4.  Siell' jalo meno on Ja riemu verraton! Enkelit
ne veisaavat Ja Herran pyhät laulavat. Linnassa
sen kuninkaan On rauhaa, rakkautta vaan; Sinne
kaikki halaamme, Sinne halaamme!

Lat.-saks. mukaan J. Suomalainen, † 1588.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle