I. Vuotuiset juhlavirret.

2. Joulu-virsiä.

29.L
ihaan tuli Jumala, Maan ja taivaan kor-
kia Herra meihin mielistyi, Ihmiseksi il-
mestyi. Kiitos olkoon Jumalan: Poikans antoi ai-
noan Vapahtajaks maailman!

2.  Tämän ihmeen enkeli Paimenille ilmoitti, Tai-
vaan joukko iloinen Veisaeli riemuiten. Kiitos j. n. e.

3.  Yli ymmärryksemme Tosin ompi armo se, Jonka
Herra osoittaa, Langenneille lahjoittaa. Kiitos j. n. e.

4.  Se, ken taivaat rakensi, Maahan itsens alensi
Häpiähän, vaivahan; Avas meille taivahan. Kii-
tos j. n. e.

5.  Äidin rinta ruokitsee Sen, jok' kaikki ravitsee;
Joll' on taivas istuinna, Makaa seimess' alhaisna.
Kiitos j. n. e.

6.  Näin hän syntisille suo, Syntymänsä kautta
tuo Isäns armon autuaan, Rauhan, riemun runsahan.
Kiitos j. n. e.

7.  Tämä armo avara, Kallis taivaan tavara, Us-
kolla omistakaat, Autuudeksi nauttikaat! Kiitos j. n. e.

8.  Pese meitä puhtaiksi, Tee myös lumivalkeiksi
Syntymälläs puhtaalla, Pyhän armos avulla! Kii-
tos j. n. e.

9.  Auta, Jesus, että me Rakkautes muistamme,
Kiittäen, ylistäen, Kunniakses eläen! Kiitos j. n. e.

10.  Suo myös, että juhlamme Mieltäs myöten
vietämme Puhtahalla riemulla, Jumalisell' ilolla! Kii-
tos olkoon Jumalan! Jesus syntyi maailmahan, Avas
meille taivahan!

Latin. 14:lta vuosisadalta.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle