I. Vuotuiset juhlavirret.

2. Joulu-virsiä.

30.K
as kirkas nyt kointähtönen Jo koittaapi, se
totuuden Ja armon meille valaa! Sä pyhä
Poika Davidin, Mun kuninkaani korkehin, Sinua sie-
lun' halaa; Ylkän' ylin, Ainoani, Armahani! Rakkau-
tesi Sai mun morsiameksesi.

2.  Mun kulta-kruunun', kunnian', Sä pyhä Poika
Marian, Totinen Jumalani, Sä sydämeni kukkanen!
Sun sanasi on suloinen, Makia hunajani. Kultan',
kunnian', Hosianna! Taivaan mannaa Mulle annat,
Sanassasi syödä kannat.

3.  Mun sydämeni sytytä, Sua rakastamaan vi-
ritä, Sä armas sulhaseni! Mua elähytä totiseks Sun
ruumihisi jäseneks, Ain' omas ollakseni! Sinuun,
sinuun Sydän halaa, Mieli palaa; Ah kuin soisin,
Ett' ain' omas olla voisin!

4.  Minulle katsees laupias On ilon paiste autuas,
Kajastus taivahasta; Jo kasteessa mun kihlasit, Sa-
nallas omaks omistit, Armahdit pientä lasta. Anna
aina, Rakkauttas, Suloisuuttas Että saisin, Itsellen'
sun omistaisin!

5.  Sä minua, oi Jumalan', Jo ennen kuin loit
maailman, Rakastit Pojassasi; Siis anna, Isä, tai-
vaassa Mun hänen morsiannansa Katsella kasvojasi!
Eija! Eija! Riemuani, Autuuttani! Nähdä kerran
Saan mä kirkkauden Herran.

6.  Ah siellä toisin soitellaan Ja uusin kielin vei-
sataan, Siell' urut uudet pauhaa; Kas, siellä luona
Jesuksen, Mun ylkän', armaan', kultasen', Saa sielun'
tuta rauhaa, Soittain, laulain Voiton virttä, Sua
kiittää, Sulhaseni, Joka voitit sydämeni.

7.  Pois ovat murheen kyyneleet Siell' ijäksi jo
haihtuneet, Kaikk' kivut, tuskat kanssa. Kun ilmes-
tyypi Herramme, Parantaa sielun haavamme Hän
ilovoiteellansa. Jesus Kristus Voimallansa, Armol-
lansa Virvoittaapi, Kaikki huolet karkoittaapi.

8.  O kuinka olen iloinen, Kun pyhä Poika Jesu-
nen On minun rakkahani! Mun varmaan viimein
viepä on Hän paratiisin ilohon, Voi suurta autuut-
tani! Amen, Amen, Vapauteni, Autuuteni, Joudu
luoksen'! Ikävöiden vastaas juoksen.

Philipp Nicolai, (saks.) s. 1556 † 1608.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle