I. Vuotuiset juhlavirret

3. Uuden-vuoden virsiä

32.O
Jesus auttajamme, Hyvyyttäs kiitämme
Uudella vuodellamme, Ja lahjaks liitämme
Sinulle sydämen, Verelläs puhdistetun, Uskolla uu-
distetun, Sun kanssas yhtehen.

2.  Se armos, Isä suuri, On korkein kaikista,
Se että Poikas juuri Synnistä, kuolosta Meit' autti,
pelasti, Ja autuutemme tähden Ristissä ilmi nähden
Verensä vuodatti.

3.  Siis, Jesus, sulle suotu On nimi suloinen,
Elämä, autuus tuotu sen kautta kaikillen. Jesus
on nimesi, Niin ole Jesuksemme, Ja kuule rukouk-
semme Nyt ja ain' alati!

4.  Sun Vapahtajaksemme Soi Isä armostaan,
Sen pitää mielessämme Tahdomme ainiaan, Ja kan-
taa etehes Nöyrimmät kiitoksemme Ja koko sydä-
memme Edestä rakkautes.

5.  Sä armiaasti päästit Sielumme synnistä Ja
hengen, ruumiin säästit Kaikissa hädissä; Siis tänä
juhlana, Vapaina vaivoistamme, Nyt sulle kiiruh-
damme Veisaamaan kiitosta.

6.  Sentähden aloitamme Tään uuden vuotemme
Sill' että tunnustamme Nimesi, Herramme, Ylistäin
armoas, Kun sanas sallit meille Ja aina rauhan
tielle Johdatat omias.

7.  Uudista, Herra, meitä Nyt uunna vuotena,
Ett', käyden käskyis teitä, Muistamme loppua; Mie-
lemme vieroita Niin näistä maallisista, Ett'emme
taivaallista Milloinkaan unhota!

8.  Sun Henkes johtaessa Suo vuotten kulua
Uskossa, rakkaudessa, Toivossa, rauhassa! Meit' auta
armossa Sua palvelemaan täällä Niin, että saamme
siellä Ijäti iloita!

Hagvin Spegel, (ruots.) s. 1645 † 1714.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle