I. Vuotuiset juhlavirret

3. Uuden-vuoden virsiä

33.J
o vanha vuos on loppunut Ja uusi jälleen
alkanut, Siis sua, Herra, kiitämme, Rau-
hassa että elimme! Autuas uusi vuosi tuo Ja uusi
sydän meihin luo, Vanhoista synneist' ero suo!

2.  Monikin tuska ankara On ollut meillä tarjona,
Vaan armiaasti kuitenkin Sä päästit meidät niistä-
kin; Siis anna Henkes, Jumala, Me että nytkin si-
nua Siit' ylistämme armosta!

3.  Meit', Isä, kalleist' ajoista Sä säästit, niin
myös taudeista: Jos kuulimmekin sodista, Niin
saimme olla rauhassa; Sä kotomme ja perheemme
Myös varjelit; Sä turvamme, Soit siunaukses
töillemme

4.  Ei näitä kenkään ansainnut, Vaan armos on
ne antanut; Et voinut laupeudessas Sä jättää meitä
avuttas; Siis auta että muistamme Viimeisen täältä
lähtömme Ja tykös, Herra, käännymme!

5.  Me, Isä, sydämestämme Syntimme anteeks
anomme; Suo sanas puhdas saarnataan Ja sakra-
menttis jaetaan; Sun kasvos käännä puoleemme,
Valaise pimiä järkemme, Pois käännä kiusauksemme!

6.  Päällemme kätes levitä, Kansamme, maamme
säilytä; Suo leipää jokapäiväistä Ja päästä meitä
hädästä; Suo valos esivallalle Ja rauha, sopu kan-
salle, Pois poista surut, murheemme!

7.  Niin sua, Isä ylhäinen, Me palvelemme kiit-
täen Kautt' Jesuksen, sun poikasi, Voimalla Pyhän
Henkesi; Suo että viimein ilolla Sun enkelies seu-
rassa Sua kiittää saamme taivaassa!

Jak. Ebert (saks.) s. 1549 † 1615.

a-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle