I. Vuotuiset juhlavirret

3. Uuden-vuoden virsiä

34.V
uodelle nyt aljetulle Onnea, o Jesus, suo,
Uutta voimaa anna mulle, Uusi sydän
minuun luo! Minua ja omian' Auta, Herra, ainian,
Armostas suo menestystä, Vaivoissakin kärsimystä!

2.  Murheella mun anna muistaa Synti-velkaan'
surkiaa, Suruttomuus kauas suista, Parannukseen
johdata; Auta armos saavutan, Vioist' itsen' vie-
roitan! Synnit tunnustan mä sulle, Ne ann' anteeks,
Herra, mulle!

3.  Lohduta mua murheissani, Ota vaari huu-
dostan', Vaikk' en taida vaivojani Selittää, en su-
rujan'; Valvoissan' kuin maatessan' Ole, Herra,
vartijan', Tuskissani tykön' käänny, Ett'en epäilyk-
siin näänny!

4.  Sanas anna vuodell' tällä Parannustan' vai-
kuttaa, Kristillisell' elämällä Suo mun uskon' osoit-
taa, Lähimmäistän' rakastaa, Käskyjäsi noudattaa,
Että vältän pahain teitä, Itseän' en syntiin heitä!

5.  Henkes kautta askeleni Johda tietä tasaista,
Nöyryytä mun sydämeni, Vilppi kauas karkoita,
Päästä mua pahasta, Estä irstaisuudesta, Vaivoiss'
auta sotimahan, Tuskaa toivoss' kantamahan!

6.  Jesus kallis osan' olkoon, Läsnä aina asukoon,
Jesus tahton' taivuttakoon, Häntä sielun' halaitkoon!
Jesus, ole tukeni, Vaaroissani suojani; Asu, Jesus,
sydämessän', Lohduta myös kärsiessän'!

7.  Kulua, o Jesus, anna Täänkin vuoden au-
tuaast', Käsissäsi mua kanna, Päästä tuskast' ahta-
hast', Hädäss' ole turvanan', Korjaa tykös kuolles-
san'; Sylihis mua ota vastaan, Niinkuin armas
Isä lastaan!

Johann von Rist, (saks.) s. 1607 † 1667.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle