I. Vuotuiset juhlavirret

3. Uuden-vuoden virsiä

36.P
yhä nimes, Jesuksen', Oli meillä tunnus-
sana Koko vuoden mennehen, Olkoon
myös nyt alkavana Uskovilla kaikilla, Herran liitto-
laisilla!

2.  Pyhä nimes, Jesuksen', Soikoon seurakunnis-
samme; Armosanas taivainen Kaikukohon kirkois-
samme! Kaikkia se hyvyyteen Johtakoon ja pyhyyteen!

3.  Jesus, pyhä veresi Olkoon kallis tavaramme;
Aut' ett' lunastukseksi Uskolla sen omistamme! Nimes
tuokoon autuutta Tänäkin nyt vuotena!

4.  Pyhään nimeen Jesuksen Tietämme vaelta-
kaamme! Yksin häntä seuraten, Siunausta töissä
saamme; Hänen armons kirkkaus Ompi tiemme valkeus.

5.  Kaiken kärsimisemme, Kaiken surun, tuskan,
vaivan, Asetat sä, saatat ne, Jesus, terveellisiks ai-
van. Sinun nimes suloinen Kallis olkoon ijäten!

Benjamin Schmolck, (saks.) s. 1672 † 1737.

a-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle