I. Vuotuiset juhlavirret

3. Uuden-vuoden virsiä

37.J
esuksen nimi ainoa Kiitetty olkoon yhä!
Sielulle on se satama Ja rauhan ranta
pyhä! Siin' on hän itse luvannut Jumalan lasten
perinnön, Ijäisen rauhan, tyvennön Kaikille uskoville.

2.  Kaikk', kaikki polvet taipuvat Taivaissa sekä
maissa; Helvetin vallat vaipuvat Jesusta mainit-
taissa; Se pysyy aina totena: Ei löydy muuta ni-
meä, Jost' autuutta voi imeä, Kuin nimi Jesuksemme.

3.  Raamattu kunnioittamaan Nimeä käskee tätä,
Se juonet häijyn saatanan Päältämme torjuu, hää-
tää; Se nimi sairaat parantaa, Ja kuollehetkin hau-
doistaan Jesuksen nimen voimalla Heräävät eloon
uuteen.

4.  Luvannut ompi autuuden Jumala niille tuot-
taa, Jotk' Jesuksemme nimehen Turvallisesti luot-
taa; Kun kerran kaikuu pasunat, he astuu eteen Je-
suksen, Nimehen tähän turvaten, Vaikk' maa ja
taivaat hukkuu.

5.  Siis kiittäkäämme Jesusta Ja hänen nimeänsä!
Siin' ompi turva ainoa, Siin' autuus yksinänsä;
Hän kantoi synti-kuormamme, Hän, Vapahtaja maail-
man, On ottanut pois kuoleman, Kun kuoli edestämme.

Laurentius Petri? (ruots.) s. 1499 † 1573.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle