I. Vuotuiset juhlavirret

3. Uuden-vuoden virsiä

38.O
nimi kaikkein suloisin Mainittu ihmiskie-
lin, Sä ikävöity tuhansin Ja tuhansinkin
mielin! O Jesus Vapahtajamme. Kuink' kyllin sy-
vään voisimme Eteesi kumartua!

2.  Ijäksi kuolon tuskista Ja hädästä sä säästit,
Sä ihmisten Pelastaja, Synnistä meidät päästit.
Nimes on armo rajaton, Se apu, iki-autuus on;
Ken auttaa voi kuin sinä?

3.  O Isän Poika ainoa, Autuudeksemme suotu,
Jo aiottu Vapahtaja, Kun maa ei ollut luotu;
Valkeudesta valkeus, Jumalan puhtain rakkaus, Ja
kaikkivoipa voima!

4.  Nimist' on tällä kaikista Sun nimes pyhim-
mäinen, Sä sielun opas, profeetta Ja pappi ylim-
mäinen! Sun syvyys on ja korkeus, Sun herrain
Herran kirkkaus, Sun kaikki, Jesus Kristus!

Johann Kaspar Lavater, (sveits.) s. 1741 † 1801.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle