I. Vuotuiset juhlavirret.

5. Kristuksen piinasta, kuolemasta

ja hautaamisesta.

45.T
utkimaan, o Jesus, auta Piinaas kovaa,
katkeraa, Kuolematas kauheaa, Että sieluni
sen kautta Levon vaivoissansa saa, Sinun uskoss'
omistaa!

2.  Poijes maailman menoista Käännä, Jesus, mie-
leni, Että alla ristisi Veres voima saisi poistaa
Tunnon tuskan haikean, Epäilyksen vaikean!

3.  Avaa silmän', että voisin Rakkautes palavan
Nähdä mua kohtahan, Mieleeni sen johdattasin, Kuin-
ka, niinkuin karitsa, Kuolit synti-uhrina!

4.  Synnin kauheuden taidan Siitäkin jo havaita,
Kun sun verta hikoilla Piti synneistäni aivan, Nii-
den tähden kauhea Kuolla ristin kuolema.

5.  Pilkan kruunun päässäs kannoit Piikillisen,
pistävän Minun ylpeydestän'; Sotamiesten saada
annoit Päältäs puvun ainoan Minun koreudestan'.

6.  Sappea ja etikkata Sait sä juoda, siitä kun
Ylöllisyys viettää mun; Voi, voi toki maailmata:
Auttajaansa ainoaa Näin se pilkkaa, vainoaa!

7.  Maailma ei kärsi niitä, Jotka Herraa pelkää-
vät, Hurskahasti elävät, Nähdä taitaan se jo siitä,
Kun tää kaikkein hurskahin Tuomitahan ristihin.

8.  Judaan suu ja viekas kieli, Kieltämiset Pieta-
rin, Päätös Kaifaan kiukkuisen, Pilatuksen pelkomieli,
Herodeksen kopeus Ovat mailman kuvaus.

9.  Joukon julman murhaajitten Valtahan sun
viekas vei, Oma ystäväsi möi, Kalliin veres hinta
sitten Oli kuolon vallasta Sieluni lunastava.

10.  Yöllä miekoin, keihäin, kangin Joukko päälles
karkasi, Köysihin sun nuoritti; Se mun köyhän syn-
ninvangin Päästi pirun ikeestä, Pimeyden siteistä.

11.  Rikoksista syyttävätten Sua, joka maailmaa
Tahdot niistä vapahtaa; Nöyrästi sen kärsit, ett' en
Minä raukka syntinen Tulis alle kantehen.

12.  Jäsenissäs tuskan, vaivan, Kivun kärsit kat-
keran, Ruumistas kun ruoskitaan Rikosteni tähden
aivan, Kun mä kaikin jäsenin Olen syypää syntihin.

13.  Alasti sä ruoskitahan, Siitä avun saapa on
Sielun' sairas, alaston; Syljetään ja pilkatahan,
Että saisin kunnian Tuomiolle tultuan'!

14.  Kaupungista viedähän sä, Ristin päälle nau-
litaan; Siitä neuvon, opin saan: Maailmasta eril-
länsä Sua, Jesus, hakemaan, Ristiäsi kantamaan.

15.  Siis jo mielelläni heittää Mahtanenkin maa-
ilman, Hehkuvaisen hekuman, Haluisesti ristis tietä
Golgatahan kulkea, Jälkiäsi seurata.

16.  Ristis on mun kunniani, Ilon', elon', tava-
ran', Jota julki julistan; Eläissäni, kuollessani, Se
on apun' ainoa, Rauhan ranta, satama.

17.  Unhottaa en taida koskaan, Että kaiken vai-
vasi Kärseit autuudekseni, Annoit itses kuolon tus-
kaan, Vapahtaakses vaivasta Mua kurjaa kuolosta.

18.  Toivo luja mulle lainaa, Vahvista mun us-
koni, Että kaiken turvani Asetan sun ristiis aina,
Josta sielu ijäisen Saapi elon, autuuden!

19.  Näitä opeta nyt, Herra, Mielessäni pitämään,
Ja niin rauhas perimään; Anna haavoihisi kerran
Nukun tästä elosta, Katoovasta menosta!

Haqvin Spegel, (ruots.) s. 1645 † 1714.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:


a-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle