I. Vuotuiset juhlavirret.

5. Kristuksen piinasta, kuolemasta

ja hautaamisesta.

46.O
Jesus, kuin sua piinattiin, Pilkattiin purp-
puralla, Ja piikkikruunuin kruunattiin,
Kumartain ivaamalla! Sun ruumiis piesty, ruoskittu
Pääs haavoitettu,raadeltu, Ne verta kaikki vuosi.

2.  Puhkaistiin kätes, jalkasi Ja ristiin pinkotet-
tiin, Sun polttavainen janosi Sapella sammutettiin;
Näin tuomiomme ankara, Syntimme palkka kauhea,
Toi kovan kuolon sulle.

3.  Voi kuink' on ruumiis rauennut, Pääs pyhä
kallistunut, Kuink' kaunis muotos muuttunut, Kuink'
kasvos vaalistunut! Kaikk' luodut itki, säikähtyi,
Hengettömätkin hämmästyi Herransa kuolemasta.

4.  Ei löytty suussas petosta, Lain kaiken täysin
täytit, Ei sinuss' ollut rikosta, Syytönnä henkes hei-
tit; Vaikk' olit hurskas ainian, Kuitenkin kuolon kat-
keran Sait syntiemme syystä.

5.  O tuomio, o salaisuus! Vanhurskas vaiva-
tahan; Syypäiden tähden ristinpuuss' Nyt syytön
surmatahan; Tähtemme, Herra, kuolet sa, Luojamme
luotuin puolesta; O suurta rakkautta!

6.  Sun saatti suuri rakkautes Näin suureen tus-
kaan, vaivaan, Meit' Isän lapsiks auttaakses, Sä
kuolet, Herra taivaan; Täydesti maksoit velkamme
Ja kärseit rangaistuksemme Ain' asti kuolemahan.

7.  Mä täynnä rikost' ilkiää, Sä siitä vangitahan;
Mä kuoloon olen vikapää, Mut sinä surmatahan;
Mä synnin paulaan langennut Ja Herran vihan
ansainnut, Sä kovan vihan alla!

8.  Mä röyhkeä, sä hiljainen Kärseissäs kauheasti;
Mä nurja, kovakorvainen, Sä nöyrä kuoloon asti;
Mä ylpeä, Sä alhainen; Mä hekumassa elelen, Sä
kalkin juot nyt karvaan.

9.  Mä väärin tein, sua rangaistiin, Sä synnin
palkan kannoit; Mä häpiän tein, sua häväistiin, Alt-
tiiksi henkes annoit; Mä syypää kaikkeen syntihin, Sä
ripustettiin ristihin Uhriksi synneistäni.

10.  Sua, Jesus, kuinka kiittänen Tään armos
avun tähden, Ett', istuimeltas aleten, Näin kärseit
kaikkein nähden! Suo että sitä muistaisin, Synnistä
itsen' suistaisin, Jok' kuolemaan sun saatti!

11.  Mua veres pyhä pesköhön Synnistä puhta-
haksi; Se voimallansa tehköhön Minua hurskahaksi!
Täss' uskossa mua vahvista, Turvaksi mulle tus-
kissa Näin piinas, kuolos olkoon!

12.  Kun kuolon kamppauksihin Mun täytyy ker-
ran tulla, Vahvistuksena silloinkin Suo piinas muis-
ton olla; Hädässän' ollos apuni, Kuolossa vahva
turvani, Ilohos täältä saata!

Maskun Hemminki, (suom.) † 1618-20.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle