I. Vuotuiset juhlavirret.

5. Kristuksen piinasta, kuolemasta

ja hautaamisesta.

49.O
Jesus, elon', autuuten', Ijäinen lähde lau-
peuden! Sä ristinpuussa surmattiin, Mun
edestäni uhrattiin.

2.  Sä kärseit tuskan', vaivani, Mun kipuni ja
haavani; Mun syystäni sä tuomittiin, Ja syntein'
tähden suomittiin.

3.  Mun tähteni sä piinattiin, Häväistihin ja pil-
kattiin; Mun puolestani kuolit sä, Ett' elämähän jäi-
sin mä.

4.  Sun mikä saattoi kärsimään Viattomana kai-
ken tään? Sä teit sen laupeudesta, Sulasta rakkau-
desta.

5.  Kun kadotuksen kitahan Näit ihmisparkain huk-
kuvan, Et sitä voinut katsoa, Siis meille armos an-
noit sa.

6.  Sun raskas työs on täytetty, Taas puolehem-
me käännetty On sinun piinas kautta jo Isäsi hyvä
suosio.

7.  Siis nöyrimmän mä kiitoksen Sinulle annan,
Jesuksen', Siit' että kuolemallasi Sovitit syntivelkani.

8.  Uskossa, rakkaudessa Mun pysyä suo sinussa,
Sun tietäs aina vaeltaa, Sun askeleitas noudattaa!

9.  Kun synti syttyy mieleeni Ja synkeyttää sie-
luni, Suo silloin ristis juurella Mun kuolematas
muistella!

10.  Sun ristis olkoon ainoa Mun matkallan' tien-
viittaaja, Mull' aurinkona päivällä, Ja yöllä kuuna,
tähtenä!

11.  Se oikialle ohjatkoon, Pois harhateiltä johta-
koon, Maailma ett'ei eksytä, Pois tyköäsi viehätä!

12.  Se olkoon turva tuskissa, Varustus vahva
vaaroissa, Eläissän' paras iloni, Ja kuolessakin toi-
voni!

Vanhan suom. arkkiveisun mukaan
  Elias Lönnrot, s. 1802 † 1884.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle