I. Vuotuiset juhlavirret.

5. Kristuksen piinasta, kuolemasta

ja hautaamisesta.

52.J
esus, sinun vaivas kovat, Ristis, kipus
katkera Mulle opiks, turvaks ovat Eläissä
ja kuollessa; Kun mä sytyn syntihin, Aut' ett' silloin
muistaisin: Katso semmoisen sai vaivan Syntin' täh-
den Herra taivaan!

2.  Hekumaan jos mua pyytää Liha, veri synti-
nen, Haavas, piinas estää siitä, Kun mä niitä muis-
telen; Koska kiusaa saatana, Kuolos mull' on tur-
vana, Vihollisen' torjun tällä, Hän mun jättää hä-
piällä.

3.  Mailma mua pyytää pettää Kavalilla juonil-
laan, Kanssans kadotukseen vetää Hekumallaan, ilol-
laan; Vaan kun mieleen' johdatat, Jesus, vaivas
vaikiat, Niin mä pyhyydessä kestän, Pois mun ha-
lun' häijyt estän.

4.  Kaikess', joka kiusaa, painaa, Haavas tukee
sydäntän'; Niistä sielun' löytää aina Rauhan, uuden
elämän; Lohdutukses makeus Surussan' on huojen-
nus; Elämän sä tuotit mullen, Itse ristinpuussa
kuollen.

5.  Näin sä olet sielun' turva, Jesus, apun' ai-
noa; Kuolemas on kuolon surma, Ei se nyt mua hu-
kuta; Sä viel' olet turvana Kuolemankin tullessa;
Sinun armos mua auttaa Elämähän kuolos kautta.

6.  Ja kun sydämessän' olet, Jesus, täältä läh-
teissän', Voitan kaikki häijyn nuolet Viimeisessä hä-
dässän'; Turvaksen' kun sinun saan, Pääsen luokses
kunniaan; Haavais turvissa kun lähden, Perin ilon
niiden tähden.

Aurelius Augustinus, (lat.) s. 354 † 430.
  Johann Heermann, (saks.) s. 1585 † 1647.


a-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle