I. Vuotuiset juhlavirret.

5. Kristuksen piinasta, kuolemasta

ja hautaamisesta.

55.V
oi suruan', Kun Jumalan Nään tässä Po-
jan ainoon, Hänen oman kuvansa, Alla
pilkan, vainon!

2.  Voi minua, Kun Jumala Nyt ristinpuussa
riippuu! Sydän sill' on kivestä, Jok' ei siitä liiku.

3.  Suur' Jumala, Mi sanalla Maailman liikut-
taapi, Kuolee hiljaisuudessa, Maassa haudan saapi.

4.  Ken surutta Ja itkutta Voi olla näitä nähden,
Herraa näin kun piinataan Syntiemme tähden!

5.  Kuin karitsa Hän uhrina Verensä vuotaa an-
taa Ja niin armon, autuuden Itse meille kantaa.

6.  Hän suloisin Ja totisin Häväistään syyttömästi,
Petoksella, pilkalla Lyödään ilkiästi.

7.  O sulhanen Sä suloinen, Ei löydy vertaistasi!
Olit köyhä saattaakses Rikkaiks omiasi.

8.  Ah autuas, Ken rakkauttas Voi oikein tutkis-
tella; Kuolematas, Kristuksen', Uskoss' muistutella!

9.  Kun lihassa Its' Jumala Näin kärsei puoles-
tamme, Niin me armon, autuuden, Ansiostaan saamme.

10.  Kun hautahan Hän lasketaan, Niin maa on
pyhitetty, Lepokammioksemme Hauta meille tehty.

11.  O Jesuksen', Mun sydämen' Sä katso huo-
neeksesi, Siinä levätäksesi Aina armoinesi!

12.  Jesuksemme, Sä turvamme, Uskossa rukoi-
lemme, Anna piinas, kuolemas Tulla iloksemme!

Haqvin Spegel, (ruots.) s. 1645 † 1714.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle