I. Vuotuiset juhlavirret.

5. Kristuksen piinasta, kuolemasta

ja hautaamisesta.

56.O
Jesus, Getsemanessa Kuink' oli vaivas
kauhea, Ken käsittääkään saattaa? Kaikk'
kuolon-ojat Belialin Ja pahat paulat helvetin Sua
kiersi, tahtoi kaataa! Astuit, Vaivuit Pelvossasi, Mur-
heessasi; Tuskiss' yhä Huusit avuks Isääs pyhää.

2.  Sä lausuit: Isä ylhäinen, Jos olis se mahdol-
linen, Jos voisit mulle suoda, Ett'ei nyt tätä kalkkia,
Vihasi maljaa karvasta Mun tarvitsisi juoda; O
vie pois se! Niin mä anon, Vaan myös sanon:
Älköön minun Tahton' olko, mutta sinun!

3.  Sun hikes vuosi verinen, Kun isän viha tu-
linen Sua poltti kauhiasti; Kuin mato maassa ma-
telit Ja kivuissasi huokailit, Rukoillen hartahasti;
Koskas Tuskas, Ahdistukses, Valitukses Viimein päät-
tyy, Jok' on syntin' tähden säätty?

4.  Synteini tähden kauhiain, Rikosten' lukemat-
tomain, Mun piti tätä vaivaa Ijästä ikään kärsimän,
Tään tuskan tuiman hirviän Sydäntän' piti kaivaa,
Syystä Syöstä Mua tuimaan, Tuleen kuumaan, Pa-
hain kanssa Pimeyteen kokonansa.

5.  Immanuelin' rakkaani! Sä surkean mun sie-
luni Vaivoista säästit noista; Sun tuskas yrttitar-
hassa Kans kuolon kilvoituksessa Minulta tuskat pois-
taa; Siitä Kiittää Mielelläni, Kielelläni, Tahdon sua,
Kun sä armost' autit mua.

6.  Siis kiitos, Jesus, ainian! Vahvistakoon mun
sieluan' Sun ilohenkes voima! Ett' annan sulle kii-
toksen, Kun murheen Getsemanehen Mua saattaa
tuska tuima! Ja kun Suot mun Jättää ajan Maisen
majan, Taivaan saliin Saata mua pyhäis pariin!

Johann Qvirsfeld, (saks.) s. 1642 † 1686.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle