I. Vuotuiset juhlavirret.

Kristuksen piinasta, kuolemasta

ja hautaamisesta.

57.N
ouse, mielen', Käy nyt kielen', Jesuksesta
veisaamaan, Joka täällä, Surun säällä,
Antoi avun armiaan, Syntisille, Saastaisille, Isäns
armon autuaan!

2.  Jumalasta Autuaasta Olimme me luopuneet,
Kirouksen, kadotuksen Vallan alle joutuneet, Kuole-
mahan kauhiahan Vaikiasti vaipuneet.

3.  Ett' vanhurskaus, Että laupeus Näkyisi, niin
tarvittiin, Evan rikos, Käärmeen petos, Kuolemall'
ett' rangaistiin, Ja niin meille, Langenneille, Pelas-
tus taas voitettiin.

4.  Juur' ajalla Oikialla Tahdost' Isän Jumalan,
Avuksemme, Turvaksemme Nähtiin Pojan tulevan,
Ihmisenä Ilmeisenä Vapahtajaks maailman.

5.  Voiton jalon, Uuden valon Jesus meille val-
misti, Ihmisille Vaivaisille Isäns armon ilmoitti,
Aikanansa Oppiansa Ihmetöillä vahvisti.

6.  Ristin päällä Riippui täällä, Haavat verta tiuk-
kuivat, Sielussansa, Ruumiissansa Kärsei tuskat kau-
hiat; Synneistämme Päästäksemme, Kivut kantoi
katkerat.

7.  Täyttäissänsä, Päättäissänsä Lunastusta maa-
ilman, Kuoloss' antoi, Henkens kantoi, Käsiin Isäns
armahan; Haudallansa Meille kanssa Levon laitti
suotuisan.

8.  Voiton kanssa Haudastansa Itsensä taas il-
moitti; Omillensa, Veljillensä, Rauhan rakkaan julisti;
Miehuutensa Voitollansa Taivaasen hän koroitti.

9.  Näin on tuotu, Meille suotu Armo Isän hurs-
kahan; Kuolo kaattu, Voitto saatu Kahlehista saata-
nan, Avoimeksi, Turvaiseksi Tie on tehty taivahan.

10.  Laulakaamme, Veisatkaamme, Ratki riemulli-
sesti, Jesukselle Suloiselle, Joka meidät lunasti; kun-
niakseen, Suosiokseen Eläkäämme ijäti!

Venantius Fotrunatus, (latin.) s. n.530 † n.600

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle