I. Vuotuiset juhlavirret.

6. Pääsiäis-virsiä.

65.N
yt Jesus Kristus noussut on, Hän kuoli
puolestamme, Sen kautta meidät elohon
Hän autti kuolostamme; Siis nyt kaikki riemuitkaat,
Herraa kunnioittakaat, Veisaten näin: Halleluja,
Halleluja!

2.  Ei kuolemata vastustaa Taitanut kukaan täällä,
Kun synti kaikki saastuttaa Ol' saanut jo maan
päällä. Siis sai vallan kuolema, Vaan nyt hänen
valtansa On kumottu. Halleluja, Halleluja!

3.  Nyt Jesus Kristus synnistä On meidät puh-
distanut, Ja kuolon valta hirviä On voimans ka-
dottanut; Maahan lyönyt saatanan, Kukistanut kuo-
leman Jo Kristus on. Halleluja, Halleluja!

4.  Nyt taistelu on ainainen Elämän, kuolon
sota; Elämä pääsi voitollen, Kuololta taittui ota;
Niinkuin lausuu raamattu: Kuolemalla voitettu Jo
kuolo on. Halleluja, Halleluja!

5.  Pääsiäislammas kallehin On Kristus edestäm-
me; Hän uhri ompi suotuisin, Sovinto synneistäm-
me; Murhan enkel', nähtyä Hänen pyhän verensä,
Käy ohitse. Halleluja, Halleluja!

6.  Siis tänä riemujuhlana Nyt kaikki iloitkaam-
me! Hän nousi ylös, toivoa Siis elämää nyt saam-
me; Kirkkaimmallansa nyt on Valo armon auringon;
Pois siirtyi yö. Halleluja, Halleluja!

7.  Hän antaa leivän makian, Ravitsee sillä
meitä, Ja vanhan hapaintaikinan Nyt pois jo käskee
heittää. Kristus sielun ravitkoon, Tarpeens sille ta-
ritkoon, Ain' iäti! Halleluja, Halleluja!

Martin Luther, (saks.) s. 1483 † 1546.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle