I. Vuotuiset juhlavirret.

6. Pääsiäis-virsiä.

72.N
yt pääsiäistä pitäkäämm', Jesusta kaikki kiit-
täkäämm'! Hän meidät aivan armosta Pe-
lasti synnin pauloista.

2.  Hän pyhimmällä piinallaan Kans katkeralla
kuolollaan Ja ylösnousemisellaan Meit' armoon saatti
avaraan.

3.  Ei voi nyt laki soimata, Ei synti meitä tuo-
mita, Ei kuolo meitä kadottaa Ja helvettihin va-
jottaa.

4.  Sä, Jesus, meitä armahdit, Vihollisista va-
pahdit, Ne syöksit piinapaikkahan, Meit' autit hy-
vään aikahan.

5.  O Jesus Kristus, Herramme, Sä olet tuki,
turvamme, Karitsa puhdas, viaton, Pääsiäislammas
verraton!

6.  Sä olet uhri oikia Ja käärmeen pään myös
polkija, Sä raadolliset rauhoitat, Vaivaiset vangit
vapahdat.

7.  Vahvista meitä uskossa, Toivossa, rakkau-
dessa, Hävitä vanha hapatus, Suo synneistämme
puhdistus!

8.  Sinulle kiitos olkohon, Ylistys ylin tulkohon,
Jumalan Poika ainoa, Jok' ylös nousit kuolleista!

Venantius Fortunatus, (latin.) s. n. 530 † 609.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle