I. Vuotuiset juhlavirret.

6. Pääsiäis-virsiä.

75
Jesus Kristus, sielun turva, Hän kuolon ku-
kisti; Nous' kuollehista, Näin kahlehista
Henkemme vapahti.

2.  Vaikka syytön aivan oli, Sai rangaistuksem-
me. Hän kuoletettiin; Näin sovitettiin Jumalan
kanssa me.

3.  Perkeleen ja synnin voitti Tää sankar' ankara;
Nyt hän meit' auttaa Voittonsa kautta, Piinansa
voimalla.

4.  Herraa me nyt rukoilkaamme, Ett' antais ar-
mossaan Tykönsä tulla, Autuudess' olla, Ijäti ilos-
saan!

Martin Luther s. 1483 † 1546.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen tapa:

Viimeinen stroofi veisataan myös niinkuin toinen stroofi.

Kuuntele tai lataa mp3

Etusivulle