I. Vuotuiset juhlavirret.

7. Kristuksen taivaaseen astumisesta.

77.O
ihmeen suuri ruhtinas, Sä voitit kuolon
kuolollas! Sull' on nyt istuimesi Isäsi kä-
dell' oikeella, Edessäs kukistettuna Sä näet vihollisesi.
Sankar' Ankar' Olit täällä Jo maan päällä; Vaan
nyt suotu Kätees kaikk' on, mik' on luotu.

2.  Sua palvelevat Kerubit, Tuhannet pyhät Se-
rafit Veisaavat riemuissansa, Kun maailman Va-
pahtaja Nyt kunniassa kirkaassa Istuupi vallassansa.
Kiitä Siitä, Sielun', yhä! Herra pyhä Syntis vuoksi
Kuollut, nyt nous' Isän luoksi.

3.  Sä olet päämme, Herrani, Sä ostit meidät
omiksi, Sun ruumiis jäseniksi; Sä voiman, voiton,
rauhan tuot, Sä elämän ja kaikki suot Ijäti omillesi.
Mieli, Kieli Veisaelkoot, Lausuelkoot Siitä sulle Ylis-
tystä siunatulle!

4.  Sä pappinamme palvelet Ja lakkaamatta ru-
koilet Isääsi edestämme. Meit' taivaallisiin ylennät
Ja turhuudet pois ilkiät Vieroitat mielestämme. Py-
hän, Hyvän Henkes kautta Meitä auta Kokonahan
Omiksesi antaumahan!

5.  O tule, voiton ruhtinas, Davidin poika ar-
mias, Pelasta palvelijas, Pyhyyden oven verelläs
Avasit, sinne hengelläs Johdata uskovias! O suo, O
tuo Meille lahjas, Herra armas, Että sua Kiittäi-
simme, siunattua!

Ernst Christoph Homburg, (saks.) s. 1605 † 1681.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle