I. Vuotuiset juhlavirret.

7. Kristuksen taivaaseen astumisesta.

79.S
ä olet Isäs kunniaan, O Jesus, mennyt
multa; Mä vähäks aikaa maailmaan Jäin
vielä tänne sulta, Vaeltamahan vieraana, Isäni
maasta kaukana.

2.  Se isänmaa on ylhäällä, On taivahassa aina,
Ei siellä suru sydäntä, Ei murhe mieltä paina, Ja
Herran kirkkaus ainiaan Sen täyttää ihmevalollaan.

3.  Vaikk' eivät sinne silmäni Nyt kannatakaan
vielä, Niin kuitenkin mun ääneni Jo nytkin kuullaan
siellä; Ja usein, kun ma huokaan vaan, Jo vastauk-
sen sieltä saan.

4.  Sit' usein uskon silmillä Saan kaukaa tähtäellä,
Saan joskus toivon siivillä Lähemmäs liidätellä;
Mut' sitten taasen katoaa Pois edestän' se riemun' maa.

5.  Mun uskon', Jesus, vahvista Ja pidä toivo
yllä, Mua matkallani johdata! Niin sitten viimein
kyllä Mä autuaana nähdä saan Sen toivoni, sen
riemun' maan.

6.  Niin kirkkahassa valossa, Kuin menit sinne,
Herran', Takaisin sieltä tuleva Taas olet tänne ker-
ran, Tuomitsemahan kaikkia, Eläviä ja kuolleita.

7.  Ah auta, Jesus, valvomaan, Suo valmiina mun
olla, Kun mua etees kutsutaan Ja istut tuomiolla;
Mua saata silloin kunniaan, Isäni maahan oikiaan!

Johan Olof Wallin, (ruots.) s. 1779 † 1839.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle