I. Vuotuiset juhlavirret.

8. Heluntai-virsiä, Pyhästä Hengestä.

83.O
Jesus, täynnä sääliä Meit' katsoit vihel-
jäisiä Ja tulit alas taivahasta, Pelastit
meidät kuolemasta. Taas taivaasehen mentyä, Oi-
keella Isäs kädellä Sä palvelet nyt hyväksemme,
Rukoilet aina edestämme Taivaallisessa majassa.

2.  Et meitä siis sä hyljännyt, Et orvoiks tänne
jättänyt, Taas Isäs luokse mennessäsi; Sä lupasit,
poislähteissäsi, Meit' aina olla lähellä, Asua niiden
tykönä, Jotk' avaa sulle sydämensä Ja etsivähän hen-
kehensä Sun henkes vastaan ottavat.

3.  Tään Henkes kautta anna nyt Mun sinuun olla
yhtynyt, Kuin oksa puuhun yhdistetty, Kuin lapsi
isään kiinnitetty, Ett', vaikka täällä kuljemme, Jo
yhteydess' olemme Kanss' enkelien seurakunnan Ja py-
hitetyn ihmiskunnan Maan päällä niinkuin taivaassa!

4.  Sun Henkes kautta henkeemme Otamme vas-
taan, nautimme Sinulta kaiken siunauksen Ja tai-
vaallisen virvoituksen. Siis ylhäältä nyt vuodata,
Sydämihimme johdata Elämän veden virta yhä Ja
täydellinen ilo pyhä, Jot' ei voi kukaan ottaa pois.

5.  O Henki, sä opettaja, Nuhtelija, lohduttaja,
Yhdisty meihin rukoileviin, Sua etsiviin ja kuulte-
leviin! Sä hengessämme todista Ja uskollemme va-
kuuta, Ett' isän omat lapset aivan Olemme Pojan
kautta, taivaan Perillisiksi säädetyt!

6.  Nyt kiitos Isän taivaisen Ja Poikans' rakkaan,
Kristuksen, Myös kiitos Hengen, valon tuojan, Elä-
män uuden, pyhän luojan! O kiitos! Sä meit' yh-
distit, Yhdeksi ruumiiks pyhitit. O kiitos! Sä tuot
lakkaamatta Hyvyyttä, aina loppumatta. Halleluja,
Halleluja!

Suomal. Virsikirjakomitea 1880.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle