I. Vuotuiset juhlavirret.

8. Heluntai-virsiä, Pyhästä Hengestä.

84.O
Pyhä Henki, Herramme, Käy kylmiin sy-
dämihimme, Ne täytä kaikki armollas Ja
vahvista sun voimallas!

2.  Sä lohduttaja ainoa Ja runsas lahjain an-
taja, Sydämet kovat pehmitä, Tulellas niitä lämmitä!

3.  Sä, Herran Henki vakainen Ja side kolminai-
suuden, Valaiset mielet sokiat, Kirvoitat kielet kankiat.

4.  Ymmärrys meille lahjoita Ja rakkaus meihin
vuodata; Pois estä lihan heikkous Ja ruumiin, sie-
lun turmelus!

5.  Vihollisemme karkoita, Suo meidän olla rau-
hassa; Meit' auta hurskaast' elämään Ja kadotusta
välttämään!

6.  Opeta Isää tuntemaan Ja Poikaan aina tur-
vaamaan, Sinussa kiinni riippumaan, Jok' käyt heist'
ulos ainiaan!

7.  Nyt kiitos olkoon Isälle Ja ainoalle Pojalle,
Kuin Pyhän Henkens meille suo, Jok' armon runsaat
lahjat tuo!

Gregorius I? (lat.) paavi 590-604.
  Martin Luther, s. 1483 † 1546.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle