I. Vuotuiset juhlavirret.

8. Heluntai-virsiä, Pyhästä Hengestä.

89.O
Pyhä Henki, omakses Tee sydämeni ma-
jakses, Se kelvatkohon sulle! O kirkas
valo taivaasta Pimiä mielen' valista Ikuiseks iloks
mulle! Anna, Kanna Lahjas parhain; Neuvo var-
hain Tuntemahan Herraa, häneen uskomahan!

2.  Kuin tuli sanas polttakoon, Se synnit pois
sulattakoon Ja saastat sielustani; Ett' olisin mä puh-
dasna, Kuin kulta tullut ahjosta, Uudessa elossani!
O tuo, O suo, Henki pyhä, Että yhä Hurskautt' ja-
noon, Siihen sulta voimaa anon!

3.  Sä lähde, jossa hurskaus Kaikk' on ja kaikki
viisaus, O vuoda mielihimme, Ett' uskon yhteydessä
Myös muita ristiveljiä Opettaa osaisimme! Mieli,
Kieli, Voimas kautta Armost' auta Taitaviksi To-
tuuden todistajiksi!

4.  Ah neuvo neuvottomia, Taidottomia opasta,
Ett' eksyä ei saisi! Sä auta meitä kestämään, Uskolli-
sina pysymään, Vaikk' kiusaus ahdistaisi! Näytä,
Käytä Sitä tietä, Jok' ei vietä Meitä harhaan,
Vaan vie luokse Isän parhaan!

5.  Sun voimas meihin tulkohon, Suo mieli luja,
pelvoton, Kun täällä taistelemme, Niin että turvas-
sasi me Sotien mailman, syntimme Voitamme rie-
muksemme! Ja jos Joukkos Joskus vaipuu, Heikoks
taipuu, Vahvistusta Kohta tuo ja virvoitusta!

6.  O taivaan vihma, pehmitä Kovettuneita mie-
liä, Niin että ihmisillä Ois hyvä sopu keskenään,
Ja veljet auttais veljiään Rakkailla sydämillä! Nur-
ja, Hurja Vihamieli, Paha kieli, Joka pauhaa, Häädä
pois; tuo sulo rauha!

7.  Pyhitä sielun', ruumiini, Ett' olis ne kuin
temppeli, Niin että tuolla kerran, Kuin puhtahille
luvataan, Kasvoista kasvoin nähdä saan Mä kirk-
kautta Herran, Siellä Miellä Riemuisella Veisaella,
Elää sitten Ijäti kanss' autu'itten!

Mikael Schirmer, (saks.) s. 1606 † 1673.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle