I. Vuotuiset juhlavirret.

8. Heluntai-virsiä, Pyhästä Hengestä.

90.O
petuslapset maailmaan Lähetti Kristus saar-
naamaan, Kaikkea kansaa kastamaan, To-
tuuden tuntoon saattamaan.

2.  Lupasi Pyhän Henkensä Vuodattaa heidän pääl-
lensä, Heit' oikialle ohjaamaan, Totuuden tielle joh-
tamaan.

3.  Heit' oli Henki neuvova Ja sanan lahjat an-
tava, Tuskissa heitä tueten, Vaaroissa aina varjellen.

4.   Edessä herrain, kuninkain Ja valtiasten kor-
kiain Se seisoi heidän puolellaan, Ylhäältä antoi
apuaan.

5.   Vahvisti heitä kärsimään Maailman pilkat
kestämään, Rohkaisi heitä kuolemaan Oppinsa tähden
autuaan.

6.  Sun Henkes, Herra laupias, Meillenkin anna
armostas; Se sydämemme valaiskoon, Pimeytemme
poistakoon!

7.  Lähetä sanas saarnaajat, Suo opettajat oikiat, Kaikk'
kansat luokses saattamaan, Opettamaan ja kastamaan!

8.  Siis Jumalaa kaikk' kiitäkäät, Kolm'-yhteistä
ylistäkäät, Alati kunnioittaen, Suin, sydämin nyt
veisaten.

Latinalainen 1400-luvulta.

a-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle