I. Vuotuiset juhlavirret.

8. Heluntai-virsiä, Pyhästä Hengestä.

91.J
umala, anna Henkesi! Sen lahjan lupas Poi-
kasi Rukoileville tuoda. Sua rukoilemme
nyt me siis, Ett' asumaan sun uskoviis Tahtoisit
Henkes suoda!

2.  Maan pääll' ei ainoaakaan ois, Ken sanoa tään
lahjan vois Ansaituks palkaksensa; Vaan verellään
ja kuolollaan Sen Kristus osti, armostaan Suo lu-
nastetuillensa.

3.  Jumalan Hengen neuvolla Saan rauhan tietä
kulkea, Jos johtoaan en hyljää. Tää hänen viittaa-
mansa tie, Se sielun taivaan iloon vie Miss' odot-
taapi ylkä.

4.  Hän niille, jotka sanalla Rakentaa Herran huo-
netta, Valoa, voimaa tuopi; Liikuttaa suut ja sydä-
met, Tiet Herran neuvoo salaiset, Oikiat sanat suopi.

5.  Hän sydämemme armollaan Avaapi vastaan
ottamaan Kallista sanaa Herran; Niin kylvää meihin
siemenen, Ja sato sadankertainen Kasvaapi siitä kerran.

6.  Jos hyljäät työsi syntiset, Ja Herran armoon
pakenet, Taivaass' on ilo suuri; Ja sydämen, kuin
nöyrä on, Omasta mielest' arvoton, Hän majaks ot-
taa juuri.

7.  Hän synnin sodass' apumme On varma, vahva
suojamme, Tukeva kilpi totta. Vaikk' kolkko onkin
kuolon tie, Sen läpi taivahasen vie Hän meidät
vahingotta.

8.  Ah autuas ja turvassa Mä olen, jos vaan
asuva Minuss' on Henki Herran. Tääll' jos suon
majan hänellen, Hän levon antaa ikuisen, Luvatun
tuolla kerran.

9.  O kuule, Isä armias, Nyt huokaavia lapsias,
Ja lohduttajas laita! Hän sieluissamme hallitkoon,
Niit' armollaan virvoittakoon, Kuin aamukaste maita!

Paul Gerhardt, (saks.) s. 1606 † 1676.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle