I. Vuotuiset juhlavirret

8. Heluntai-virsiä, Pyhästä Hengestä

93.O
Pyhä Henki armias, Valaise sielun' va-
lollas, Sytytä sydämeni; Lähetä armos
johtamaan, Mua oikialle ohjaamaan, Omanas ollakseni!

2.  Totuutees mua totuta Ja ymmärrystä lahjoita
Sun tahtos tuntemahan; Synnistä sielun' puhdista,
Voimallas mielen' uudista Sinua seuraamahan!

3.  O armas voimansuojani, Aut' että sydämes-
täni Tät' yhtä tehdä voisin: Ett' uskossa mä Her-
rallen' Ja rakkaudessa veljillen' Vilpitön aina oisin!

4.  Mua varjele sä ainian, Ett'eivät juonet saa-
tanan Mua saisi pauloihinsa; Henkeni kanssa todista,
Mun että otti Jumala Lapsekseen armoihinsa!

5.  Mä tunnen heikkouteni, En tiedä rukoillessani
Mik' auttaa, mikä haittaa; Siis itse mua opeta, Ett'
"Abba, Isä!" rukoilla Mun sydämeni taitaa!

6.  Mua armossasi pysytä Ja totuuteesi kiinnitä!
Himoni häijyt poista, Anteeksi anna syntini, Hyvä-
hän käännä haluni Vioista, turmioista!

7.  Hyvihin töihin tahtoa Ja ymmärrystä, taitoa,
O Herra, anna mulle, Ett' enentyisin armossa, Us-
kossa, viisaudessa Otolliseksi sulle!

8.  Ett' ajan oikein käyttäisin Ja tahtos aina täyt-
täisin Saadulla leiviskällä! Ken Jumalansa unhottaa
Ja maailmaa vain noudattaa, Ei siunausta hällä.

9.  O riemun Henki, vahvista Mua murheissani
kaikissa Nyt täällä eläissäni; Suo viimein ero autuas
Ja ota sielu huomahas Pois täältä lähteissäni!

Ruotsalainen 1694. Suom. Elias Lönnrot 1864.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle