I. Vuotuiset juhlavirret

8. Heluntai-virsiä, Pyhästä Hengestä

94.H
enki, armon tuoja, Lohdutuksen suoja, Asu
luonani; Tulta rakkauden, Voimaa elon
uuden Luo mun sieluuni! Sytytä mun kylmä mielen',
Voimistuta heikko kielen'!

2.  Sanan' sä voit liittää, Niin ett' oikein kiittää Osaan
Jumalaa; Auta että voisin Aina, niinkuin soisin, Häntä
rakastaa, Sua kiittää armostasi, Ylistää sun lahjoistasi!

3.  Koska suru, vaiva Sydäntäni kaivaa, Suo
sun voimallas, Että turvan löydän, Runsaan riemu-
pöydän Täynnä herkkujas; Anna armos valon lois-
taa, Mustat murhepilvet poistaa!

4.  Herran lahja parhain Minuun luo jo varhain:
Usko, hartaus! Tule, toivottuni, Kallis kaivattuni,
Sielun virvoitus! Uuden voiman sielu saapi, Kun
sen armos virvoittaapi.

5.  Väistettyään nuolen, Peura veden puoleen
Rientää janossaan; Samoin sielu täältä, Surun, mur-
heen säältä, Ahdistuksessaan Pyrkii armos lähtehellen,
Haluisesti riennätellen.

6.  Uskon uudistaja, Synnin karkoittaja, Voiman
antaja, Henki puhtauden, Suo ett' elon uuden Alan
todella, Valossas vaeltaakseni, Lihan himot voit-
taakseni!

7.  Tue askeleni, Tee vaellukseni, Tieni oikiaks,
Käännä etsintöni, Rienton', pyrintöni Nimes kunniaks!
Ota vastaan kiitokseni, Kuule myös rukoukseni!

8.  Poista henki häijy, Joka aina väijyy Julmin
juonineen; Mailta surun, vaivan Mua saata taivaan
Ilohuoneeseen, Jossa laulan lakkaamatta, Hallelujaa
loppumatta.

Johann Franck, (saks.) s. 1618 † 1677.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle