I. Vuotuiset juhlavirret

8. Heluntai-virsiä, Pyhästä Hengestä

95.P
yhä Henki sydämellen' Täysi turva, tavara,
Korvasi rukouksellen' Armostasi avaja;
Suo sen tulla täydestä Sydämestä, nöyrästä! Mua
puhdistakoon voimas, Majasi ett' oisin omas!

2.  Sinä olet Henki Herran, Paras lahja Jesuk-
sen, Jonka itse lupas kerran Antaa uskovaisillen, To-
distaja sanalle, Pantti lunastukselle, Herran sormi,
sielun kilpi, Toivon ankkur', uskon siipi.

3.  Lähde armon, rakkauden, Henki taidon, totuuden,
Lahjoittaja elon uuden, Lohduttaja sydämen! Hengel-
leni todista, Että mua Jumala Kuulee, niinkuin isä
lastaan, Armoin katsoo taivahastaan.

4.  Niinkuin kaste kaunis illoin Taivaast' olet vuota-
nut, Kanssas Herran rauhan silloin, Armon turvan
tuottanut; Sillä täytät armiaast' Sielun, joka har-
tahast' Avaantuu sua ottamahan, Uskolla omistamahan.

5.  Sinä tunnet ihmeet taivaan, Salaisuudet Ju-
malan; Siis mä anon hartaast' aivan, Että neu-
vot sieluan Hänen pyhää tahtoaan Tietämään, nou-
dattamaan, Niinkuin sana neuvoo meille, Ett'en eksy
synnin teille.

6.  Halaat, hurskas, hurskautta, Pyhä, pyydät py-
hyyttä, Vihaat synnin saastaisuutta, Vilppiä ja
vääryyttä; Pyhitä siis mieleni, Sydämeni, sieluni,
Että kelpaa majaksesi, Sinun siinä ollaksesi!

7.  Henki laupias, siviätä Siviämpi kyyhkystä,
Vihaat mieltä ynsiätä, Ylpiätä sydäntä; Suo ett'
olen hiljainen, Siviä, nöyrä, leppyinen, Rakastan
mun veljiäni, Vaikk' ois vihamiehiäni!

8.  Auta vältän syntejäni, Ole sauvan' horjuis-
san', Ole elon' eläissäni, Korjaa sielun', kuollessan';
Suo mun ylösnoustua Iloisesti astua Jesukseni kas-
voin eteen, Pyhäis kanssa käsi käteen!

Paul Gerhardt, (saks.) s. 1606 † 1676.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle