I. Vuotuiset juhlavirret

11. Pyhäin päivänä.

109.K
ristitty, käy kuulemahan Opetusta au-
tuuteen, Kristukselta oppimahan Tietä
Herran pyhyyteen! Kunniaan se saattaapi, Vaikka
alhaalt' alkaapi; Herra työnsä alun säätää, Hän myös
armollaan sen päättää.

2.  Autuas on köyhä, nöyrä, Hengessänsä vai-
vainen, Muut ei itsessänsä löydä, Paitsi sulan puu-
toksen; Hänt' ei mailma tyydytä Eikä mikään näky-
vä; Hälle valtakunta taivaan Avataan tääll' ar-
most' aivan.

3.  Autuas on murheellinen Herran mielen jälke-
hen Jonka sydän surullinen Huokaa syystä syntien,
Armoon Herran armiaan Pakeneepi puutteissaan;
Hän on saava lohdutuksen, Murheessansa virvoi-
tuksen.

4.  Autuas on sydämestä Siviä ja hiljainen,
Joka kärsii, kantaa, kestää Väkivallan, vääryyden,
Eikä pyydä kostoa, Vaan on nöyrä Herrassa; Hältä
hän ain' avun saapi, Vaan myös viimein omis-
taapi.

5.  Autuas, jok' oikeutta Sydämestä halajaa, Py-
hyyttä, vanhurskautta Isoaa ja janoaa, Turvaa ar-
moon Jumalan, Ansioons ei omahan; Kyll' hän tu-
lee ravituksi, Janonsa sammutetuksi.

6.  Autuas, ken laupeutta Tekee mielin lempe'in,
Osoittaapi rakkautta Vihamiehillensäkin, Se ken köy-
hää holhoilee, Turvatonta suojelee; Hän on itse
saava kanssa Laupeuden aikanansa.

7.  Autuas, ken sydämestä Puhdas on ja töissä-
hän, Ajatuksistaankin estää Saastaisuuden ilkiän,
Karttain mailman turhuutta, Himojensa orjuutta;
Nähdä saa hän elon uuden, Herran kasvoin kirkkauden.

8.  Autuas, ken vakaisesti Rauhan tietä vaeltaa,
Elää itse rauhaisesti, Muille rauhaa rakentaa, Riitaa
aina välttää vaan, Toisen syyt ei muistakaan;
Hän on sanottava kerran Lapseks itse armon Herran.

9.  Autuas, ken hurskauden Tähden täällä vai-
notaan, Pilkan, valheen, viekkauden Juonet kärsii
uskostaan, Niinkuin aina hurskaita Vainoaapi maail-
ma; Sille Herra armostansa Antaa palkan taivaassansa.

10.  Suo mun, Herra Jesukseni, Tieni oikein as-
tua, Anna voimas voimakseni, Että kestän sodassa,
Olen nöyrä, laupias, Heitän koston huostahas, Pyy-
dän, vaikka puuttellinen, Olla sulle otollinen!

11.  Aut' ett' aina valpas oisin, Puhdas kaikess'
elossa, Rauhantekijänä voisin Näyttää sulaa rakkautta!
Auta, Isä rakkahin, Että Poikas uskoisin! Henkes
johtakohon mua Aina palvelemaan sua!

David Denicke, (saks.) s. 1603 † 1680.


a-Sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-Sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle