I. Vuotuiset juhlavirret

11. Pyhäin päivänä.

110.O
Vapahtaja armias, Lunastajamme lau-
pias, Vie meitä siihen ilohon, Mi py-
hilläsi taivaass' on!

2.  Jok'-ainoo oli vikapää, Vaan kaikki synnit
maksoit sä, Ja armos meille taritsit, Meit' omiksesi
valitsit.

3.  Meiss' oli tauti kauhia, Jost' emme voineet
parata; Sen paransit sä kädelläs, Sun kallihilla ve-
relläs.

4.  Nyt taivaassa sä hallitset, Ja kutsut luokses
syntiset; Sä niille taivaan lahjoitat, Kun katuen he
uskovat.

5.  Me maassa madellessamme Sun pyhiäsi muis-
tamme, Kuink' ovat päässeet vaivoista, Kuin meitä
vielä ahdistaa.

6.  O Herra, auta lapsias, Vie pyhäis joukkoon
armossas; Suo meidän sinun kanssasi Taivaassa
olla ijäti!

7.  Jumala, Isä taivainen, Kautt' oman Poikas
Jesuksen Ja Pyhän Hengen anna se, Sinulta mitä
pyydämme!

Latinalainen keskiajalta.


a-Sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-Sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle