I. Vuotuiset juhlavirret

11. Pyhäin päivänä.

111.J
otk' oikiassa uskossa Tunnusti Herraa Kris-
tusta, He paremmaksi katsoivat Ne suuret
taivaan tavarat, Kuin tämän turhan maailman, Sen
kunnian ja tavaran.

2.  Ei kuningasten kurilla, Ei valtain vaatimuk-
silla He kumarrelleet kuvia, Ei pyhittäneet luotuja,
Muit' jumalia palvelleet, Kristuksen uskost' erheilleet.

3.  He kärseit ennen kovuutta Ja väkivallan jul-
muutta, Vihat ja vainot veriset Ja vankiudet hir-
muiset, Kans' piinat, pilkat ilkiät, Tulenkin liekit
hirviät.

4.  Kun tuomiolle tuleva On Kristus kunniassansa,
Silloin ne pyhät pelvotta Seisovat rohkeudella Vai-
noojiansa vastahan, Ahdistajiaan kohtahan.

5.  Kun häijyt sielun tuskassa, Sydämen surkeu-
dessa Perinnön pyhäin nähdä saa, Tok' on se heistä
outoa; Tään muutoksen kun huomaavat, Näin tus-
kissaan he puhuvat:

6.  "Emmekö näitä ajassa, Kun elimme maail-
massa, Tyhmiksi aina arvelleet Ja pilkkanamme pi-
täneet, Ahdistelleet ja vainonneet, Surmattaviksi saa-
telleet?

7.  Nyt kunniassa suuressa He ovat taivaan rie-
mussa, Johonka ovat säästetyt, Perintöön pyhäin
päästetyt, Valittuin joukkoon otetut, Jumalan lap-
siks luetut.

8.  Mit' auttoi meitä maailma, Sen koreus ja
hekuma, Sen vaatteet kalliit, kiiltävät, Sen kumar-
rukset nöyrimmät, Sen valta, voima, kunnia, Suur'
suku, kulta, hopia?

9.  Juur' niinkuin pilvi taivaalla, Kuin varjo
kohta katoova, Kuin turha öinen unelma, Kuin vahto
aallon ajama, Kuin lintu lentäin ilmassa, Kuin nuoli
juosten jouselta;

10.  Niin kaikki meidän menomme Kadonnut on,
ja ilomme Pois mennehet niin kokonaan, Kuin eivät
olis olleetkaan, Ja yksin niiden jälkiä Ei missäkään
nyt löydetä.

11.  Voi meitä onnettomia, Tyhmiä, taidottomia!
Totuutta emme totelleet, Autuutta emme etsineet; Me
armon ylönkatsoimme, Ain' itsehemme luotimme!"

12.  Näin vaivaiset valittavat, Vaan myöhään
nyt he katuvat: Ei parannuksen toivoa Kadotetuille
anneta; He helvettihin tuomitaan, Ijäiseen piinaan
kitumaan.

13.  Vaan pyhät saavat taivaassa Enkelten kanssa
riemuita Vapahtajansa seurassa, Isän ja Hengen huo-
massa. Ylistys, Herra, armostas: Viet itkust' iloon
omias!

Maskun Hemminki, (suom.) † 1618-1620.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle