I. Vuotuiset juhlavirret

12. Muutamain sunnuntaiden Evankeliumi-virsiä.

113.K
un häitä muinoin vietettiin Galilean Ka-
naassa, Myös Jesus sinne kutsuttiin Vie-
raaksi äitins kanssa. Häävieraaksesi vieläki Jos kut-
sut, Jesus rientääpi Ja tuopi siunauksen.

2.  Kun riemu oli parhaillaan Ja vieraat ilois-
sansa, Rupesi viina puuttumaan, Huoleksi kantajansa.
Et saa sä ilopäiviä Odottaa ilman ristiä, Kuss' ompi
Jesus läsnä.

3.  Vaan missä puute, ahdistus On korkeimmal-
leen tullut, On Jesuksehen luottamus Ain' apu par-
hain ollut; Vahvassa uskoss' aina vaan Rukoile häntä
auttamaan; Hän auttaa mielellänsä.

4.  Hän on se, joka lohduttaa, Iloksi murheen
muuttaa. Ken hänehen vaan uskaltaa, Hän sille avun
tuottaa; Vaan milloinka ja mitenkä, Se aina hänen
itsensä Määrättävänä olkoon.

5.  Kun riemun viinaa toivomme Tääll' alla tus-
kan, vaivan, Niin usein täyttää maljamme Hän mur-
hevedell' aivan, Niin että sydän surussaan Saa huo-
kaella huolissaan Ja kyynelemme vuotaa.

6.  O kristitty, sun kärsiä Ja vaivaa nähdä täy-
tyy Ja kantaa kuormaa, ristiä, Se voitoks sulle kään-
tyy. Min Jesus käskee, täytä se, Apua hältä rukoile,
Hänehen yksin turvaa!

7.  Nyt Herran käsi, katsokaa, Se kuinka avun
tuottaa: Hän astioihin vettä saa, Sen iloviinaks
muuttaa. Niin murhees muuttaa riemuksi Sun tai-
vaallinen vieraasi, Kun hänehen vaan luotat.

8.  Vaikk' usein alku työläs on, Niin riemuks loppu
muuttuu; Sen Herra saattaa ilohon, Kuin ristiinsä
ei suutu. Omillens Jesus säästääpi Parahan viinan
viimeksi. Hänelle kiitos aina!

Cyriacus Spangenberg, (saks.) s. 1528 † 1604.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:


a-Sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-Sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle