I. Vuotuiset juhlavirret

12. Muutamain sunnuntaiden Evankeliumi-virsiä.

Luuk. 8.

116.S
un henkes tutki, ihminen, Se onko hedel-
mällinen? Sydämes onko viljelty, Ja
sana siihen kylvetty? Puu hedelmästään tunnetaan,
Maa kasvistansa arvataan.

2.  Jos sydämes ja mieles lie Kovaksi paatunut
kuin tie, Niin suotta siihen kylvetään, Ei siemen
siinä idäkään; Ja joskin joku itäisi, Sen mailma
pian tallaapi.

3.  Ja sydämes, jos kivikon Tavalla kuiva, karu
on, Kyll' oras nousee kauniisti, Vaan pian taas se
kuihtuupi, Kun kiusausten helteessä Poudittuu milt'ei
hetkessä.

4.  Myös orjantappurat jos saa Sun sydämessäs
rehoittaa, Hekuma, turhuus, koreus, Elämän huolet,
ahneus, Taas Herran laiho tukehtuu, Se hedelmättä
lakastuu.

5.  Mut kiitos Herran olkohon! Myös maata hy-
vääkin tok' on, Jok' ompi tuore, pehmiä, Ja puhdas
rikkaheinistä; Ilolla ottain siemenen, Tuo sadon sa-
takertaisen.

6.  Se hyvä maa on sydämes, Jos sanan otat
omakses, Jos sitä kuulet hartaasti, Sen kätket uskol-
lisesti, Sen mukaan hurskaast' eläen, Myös hedel-
män teet mieluisen.

7.  Sydämet kovat, Jumala, Pehmitä henkes voi-
malla! Maalliset esteet revi pois, Meiss' ett'ei levitä
ne vois, Vaan sanas kalliin, ijäisen Hedelmän tuo-
koon autuuden!

Hans Sachs, (saks.) s. 1494 † 1576.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle