I. Vuotuiset juhlavirret

12. Muutamain sunnuntaiden Evankeliumi-virsiä.

Joh. 3.

117.N
iin suuresti on Jumala Maailmaa ra-
kastanut, Ett' ainokaisen poikansa On
sille lahjoittanut; Syvälle syntiin vajonnut, Eläen
Jumalatta Ja taivahatta, Maailma hukkunut Kaikk'
ois Vapahtajatta.

2.  Vaan se on meillä lohdutus Ja turva hädis-
sämme, Ett' Jesuksesta pelastus On suotu synneis-
tämme. Ah kuinka suur' on, Jumala, Sun rakkautes
meihin, Pois eksyneihin, Ett' isän tavalla Viel' kat-
sot kadonneihin!

3.  Ken täällä uskoo Jesukseen, Saa elon osak-
sensa, Sen Jumal' ottaa omakseen, Ja saattaa tai-
vaasensa; Ei lähettänyt Poikaansa Hän mailmaa
tuomitsemaan, Vaan vapahtamaan, Ja meitä kaikkia
Autuuteen johdattamaan.

4.  Mut sen jo hyljäs Jumala, Se tuomittu on
aivan, Ken tääll' ei usko Jesusta; Se ijäisen saa
vaivan. Ei Jumalan hän karitsaa Ottanut turvak-
sensa; Siis omaksensa Ei sielun rauhaa saa, Ei au-
tuutt' osaksensa.

5.  Elämän saapi ijäisen Ja ilon taivaan perii,
Ken Jesuksehen turvaten Tääll' elää, täältä erii. O
Jesus, armos avulla Meit' uskomahan auta Sun
Henkes kautta, Ja elon ehtoolla Ilohon taivaan
saata!

Saksalainen v. 1586.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle