I. Vuotuiset juhlavirret

12. Muutamain sunnuntaiden Evankeliumi-virsiä.

Joh. 3.

123.J
umalan valtakunnan vaan Se näkevä on
kerran, Ken syntynyt on uudestaan Hen-
gestä itse Herran. Ei tuuli näy, Kun täällä käy,
Mut tuntuu voimastansa; Näin, Henki, myös Sa-
lassa työs Tuo siunauksiansa.

2.  Kyll' tahto on, mut mitä voin Mä kurja raa-
dollinen? Sinutta olen voimatoin, Tahton' on puut-
teellinen. Mi lihasta On sukua, Se mitätönt' on
aivan; Vaan hengestä Jos synnyn mä, Niin mull'
on voima taivaan.

3.  Lähetä, Herra, Henkesi Sydämeen' kipiähän,
Mua synnyttämään uudesti Ikuiseen elämähän! Näin
kurja vaan Mä sijaa saan Sun luonas taivaassasi,
Miss' ilo on Lakkaamaton Sun armolapsillasi.

4.  Jumalan lapset on vaan ne, Joit' henki hal-
litseepi; Jos lapsens oon, hän minulle Perintöns ta-
ritseepi. Mun puutteessan' Ja murheessan' Uus
toivo mulle koittaa, Kun uskon saan Sen autuaan,
Jok' kaiken mailman voittaa.

5.  O kiitos, että synnytit Meit', Isä, lapsiksesi,
Ja Pojassas meit' omistit Itselles' omiksesi! Kans-
sansa me Nyt perimme Autuutes riemuisasti, Kun
uskossa, Totuudessa Pysymme loppuun asti.

Johan Olof Wallin, (ruots.) s. 1779 † 1839.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle