I. Vuotuiset juhlavirret

12. Muutamain sunnuntaiden Evankeliumi-virsiä.

Matth. 18.

128.A
h kuinka käy, mist' avun saan, Kuink'
peitän häpeääni? Kun tili multa vaa-
ditaan, Kun kuuluu Herran ääni: "Käy tänne, pal-
velijani, Tee tili tarkka mulle Saamistas leivisköis-
täni. Jotk' annoin lainaks sulle!"

2.  Mä sain niin ylen runsaasti, Vaan kaikk' on
hävitetty; Tuhansiin nousee velkani, Tuo turhiin
menetetty. Mä tuhlailin, kuin pohjaton Mull' oisi
lähde ollut; Nyt olen paljas, alaston, Ja maksupäiv'
on tullut.

3.  Jumalan armolahjat sain Mä täällä hoitaak-
seni, Vaan nyt on mulla syntin' vain Ja karvaat
kyyneleni. Voi millä köyhä, vaivainen Sen suu-
ren velkan' maksan? Kun Herra viimein vaatii sen,
Suorittaa kuinka jaksan?

4.  O Herra, kuinka suuri on Sun armos, taas
nyt näytä, Ja kautta Poikas ansion Mun puutteheni
täytä; Mun velkan' kaikki anteeks suo! Apua muut'
ei mulla, Kuin itse tuomarini luo, Anoen turvaa,
tulla.

5.  O tuomarin', o Isän' sa, Mun armorikas Her-
ran', Suo aikaa, sääli, helpoita Sun tuomios kova
kerran! Mä tahdon, uudest' alkaen, Paremmin lai-
naas hoitaa, Ja, mennytt' aikaa muistaen, Eloa uutta
koittaa.

6.  Myös lupaan sulle, Herrani, Ah suo mun
myös se täyttää! Ett' annan sillen anteeksi, Ken vi-
haa mulle näyttää. Vähäinen, mitätönhän vaan On
hänen velkans suurin, Jos anteheksi minä saan, Syn-
tinen perinjuurin.

7.  Tarkk' olin, kärkäs huomaamaan Vikoja vel-
jessäni, Vaan aivan hidas muistamaan Omia vir-
heitäni; Se anteeks anna, Jesuksen', Suo henki uusi,
pyhä, Ett' unhotan syyt veljien, Omian' muistan yhä!

J. L. Runeberg s. 1804 † 1877.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle