I. Vuotuiset juhlavirret

12. Muutamain sunnuntaiden Evankeliumi-virsiä.

Matth. 25.

130.V
errattuna neitsehen kymmenehen On tai-
vahan valtakunta, Viis kuvaapi luon-
toa hitauden Ja suruttomuutemme unta. Meit' ar-
mahda, Herra, ja auta!

2.  Viis neuvoo taas meitä valvomaan, Niin
että me saisimme tulla Kanss' ylkämme rakkaan, ja
huoneessaan Hääpidoissa iloiten olla. Valppaiksi
tee meitä, Herra!

3.  Niin ylk' oli käskenyt neitseitä, Ett' odotta-
massa he oisi, Ja koska hän palaisi retkeltä, He vas-
tahan lamppuja toisi. Ain' olkaamme valmihit täällä!

4.  Vaan yljän tulless' ei tyhmillä Tult' ollut
lampuissa enää; Myös toisilt' ei saaneet he öljyä; Siis
ostolle täytyi nyt mennä. O öljyä varustakaamme!

5.  Ja taitavat neitseet ne yljän kanss' Hääsaliin
mennä nyt saiki, Mut tyhmät kun palasi ostoltans,
Ol' ovet jo lukitut kaikki. Voi ett'emme vaan tulis
myöhään!

6.  Nyt ulkona tyhmät ne odottavat, Ei sisään
lasketa heitä. Ah aukaise, Herra! he huutelevat; Hän
vastaa: en tunne mä teitä. Ah, meidät jos tunti-
sit, Herra!

7.  Siis valmiina uskossa, valppaina Me yl-
käämme odottakaamme! Hääsaliin sitten me kanssansa
Myös päästäkin ilolla saamme, Ja ijäti riemuita siellä.

Ruotsalainen v. 1640.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle