I. Vuotuiset juhlavirret

12. Muutamain sunnuntaiden Evankeliumi-virsiä.

Matth. 25.

131.K
ristuksen tulo on arvaamaton, Et tiedä
kosk' aukeepi hauta, Kun armon-aikamme
kulunut on, Ei enää parannus auta. O Herra, ar-
mahda meitä!

2.  Voi meitä, kuink' usein nukumme vaan Me surut-
tomuudessa unta, Tai hyörien tääll' emme muistakaan
Me Jumalan valtakuntaa! O Herra, armahda meitä!

3.  Ei työmme autuutta ansaita voi, Myös mail-
masta tyhjää me saamme, Mut Kristus hän armon
ja elämän toi, Siis hänehen turvatkaamme! O Herra,
armahda meitä!

4.  O Jumala, neuvo sä valvomaan, Ett' oikein
käyttäisin ajan, Ett' öljyä lampust' ei puuttuis vaan,
Kun tuleepi Vapauttajan'! O Herra, armahda meitä!

5.  Siis maailman huolet, mun sieluni, Sen monet
surut jo suista! Autuudest' olkohon murheesi, Ja yl-
jän tuloa muista! O Jumala meille sen suokoon!

Maskun Hemminki, (suom.) † 1618-1620.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle