II. Seurakunta ja kirkolliset toimitukset.

1. Jumalan sanasta.

135.N
ää käskysanaa kymmenen, Ne meille kautta
Mooseksen Jumala itse ilmoitti, Ja Si-
nailla kirjoitti. Ah Herra, armahda!

2.  Mä olen Herras Jumalas; Muit' älä pidä tur-
vanas; Mua pelkää, minuun uskalla, Mua sydämes-
täs rakasta! Ah Herra, armahda!

3.   Nimeä Herras Jumalas Äl' ota turhaan lau-
suas; Ken sitä turhaan lausunee, Sen Herra kostaa,
rankaisee. Ah Herra, armahda!

4.  Mun lepopäivän' pyhitä, Suo palveljaskin le-
vätä; Et työhön häntä käyttää saa, Vaan palvel-
kaatte Jumalaa! Ah Herra, armahda!

5.  Vanhempiasi tottele Ja kunnioita, palvele, Ett'
edistyisit töissäsi, Eläisit kauvan maassasi! Ah Herra,
armahda!

6.  Sä älä tapa ketäkään, Vaan auta toista hä-
dässään! Pois heitä viha, ylpeys Ja tora, riita, yn-
seys! Ah Herra, armahda!

7.  Lihasi himot hallitse, Huoruudest' itses hillitse;
Puheissa, töissä puhtaana Sun puolisoas rakasta!
Ah Herra, armahda!

8.  Äl' omaa toisen varasta Tai muilla juonin
anasta, Vaan työlläs hanki leipäsi Ja tyydy omaan
osaasi! Ah Herra, armahda!

9.  Sä älä väärin todista, Totuutta älä salaja;
Äl' ole viekas, vilpillinen, Vaan rehellinen, vakai-
nen! Ah Herra, armahda!

10.  Sä älä toisen huonetta Tai puolisoa halaja;
Se, mitä toivot itselles; Suo myös sun lähimmäisel-
les! Ah Herra, armahda!

11.  Jumala antoi lakinsa, Ilmoitti meille tah-
tonsa, Synteimme tuntemiseksi, Elämän ojennukseksi.
Ah Herra, armahda!

12.  Vaan, Jesus, la'in täyttäjä, Sun Pyhä Hen-
kes lähetä, Ett' hengen la'in meihin lois, Jok' Isäs
tahdon täyttää vois! Ah Herra, armahda!

Martin Luther, (saks.) s. 1483 † 1546.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle