II. Seurakunta ja kirkolliset toimitukset.

1. Jumalan sanasta.

137.L
akinsa Herra Jumala On meille julistanut
Ja kymmenessä käskyssä Tahtonsa ilmoit-
tanut. Ne käskyt tarkoin muistakoon Jokainen, jolla
huoli on Sielunsa autuudesta!

2.  Mä olen kiivas kostaja; Näin kuuluu sanat
Herran. Siis muistakaamme: tuomita Hän uhannut
on kerran. Jumala, vaikka armoinen, Synnille ompi
vihainen, Rankaisee pilkkaajansa.

3.  Vanhurskas Herran viha on. Ijäisen koston
saapi Pahojen parvi kelvoton, Kun hänet unhottaapi;
Ain' neljäntehen polvehen Hän kostaa lasten lapsil-
len Rikokset vanhempien.

4.  Ken voisi häntä vastustaa, Ken Herran käden
estäis? Vihansa voimaa ankaraa Ei maat, ei tai-
vaat kestäis. Kun lyöpi Herra vihassaan, Raukee-
vat perustukset maan, Ja taivaan vahvuus vaipuu.

5.  Mut jotka häntä rakastaa, Hän armias on niille,
Ja laupeutens osoittaa Käskynsä pitäjille; Hän heitä
seuraa armollaan, Noudattaa siunauksellaan, Hyvästi
holhoo heitä.

6.  Siis käskyt Herran Jumalan Tarkasti pitä-
käämme, Tahtonsa tiellä ainian Vaeltain mielelläm-
me! Suo Henkes meitä johdattaa, Mielemme siihen
taivuttaa, O Isä armias, Amen!

J. L. Runeberg s. 1804 † 1877.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle