II. Seurakunta ja kirkolliset toimitukset.

1. Jumalan sanasta.

138.L
akias, Herra Jumala, Mä tahdoin kaikin
seurata, Mut näen sen nyt surulla, Ett'
olen kaikin puuttuva.

2.  Mä synniss' siinnyt, syntynyt, Synnissä aikan'
elänyt, Ja minut synti hukuttaa, Jos sult' en voi-
maa voittoon saa.

3.  Juur' usein kauhistuksissa Heräjän, vapistuk-
sissa, Kun tunnen Herran vihassaan Mua tuomiolla
uhkaavan.

4.  Ijäiset vaivat helvetin Mä synneilläni ansait-
sin, Kun rikoin la'in Jumalan, Vanhurskaan, kiivaan
kostajan.

5.  Ei taida koko maailma Minulle antaa apua,
Keventää syntikuormaani, Kun tuntoan' se painaapi.

6.  Ah kuhun tässä tuskassa Mä käännyn avun
toivossa; Ken poistaa kuolon kauhian, Lepyttää vi-
han Jumalan?

7.  Et luvannut sä hyljätä Sun puolees kään-
tyväisiä, Siis minullenkin armos suo Ja apu tus-
kassani tuo!

8.  Suo mulle Pyhä Henkesi, Ett' omistaisin ar-
mosi, Niin muuttuu kuolon' eloksi, Ja tunnon tuska
iloksi!

9.  Mun sydämeni kamala Vioista synnin paranna,
Se Hengelläsi puhdista Ja uuteen mieleen uudista!

10.  Suo, Jesus, mulle halua Ja anna armos
apua Sun tahtos mukaan elämään, Niin Herran käs-
kyt täyttämään!

11.  Sinussa, Jesus, turvan saan, Mä avun löy-
dän luonas vaan; Sä täytit lain edestäni Ja kärsit
rangaistukseni.

12.  Vahvista tässä uskossa Ja rakkautes tun-
nossa, Niin rauhan löydän sielullen' Ja elän, kuolen
sinullen.

J. L. Runeberg s. 1804 † 1877.


a-Sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-Sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle