II. Seurakunta ja toimitukset.

1. Jumalan sanasta.

144.M
ä kauniin tiedän kukkasen, Joka ei ole
halpa, Se yli kaikkein kukkasten, Iha-
naisten, Minulle hyvin kelpaa.

2.  Tää kaunis, kallis kukkanen On Herran pyhä
sana, Se paistaa pimeytehen, Se kaikillen On valon
antajana.

3.  Tie Kristus on ja elämä Kaikille katuville Pois
kääntyville synnistä, Vääryydestä, Armoa etsiville.

4.  Hän sanoo: tänne tulkaatten, Te syntiset, mun
puoleen'! Mä tahdon tuoda sieluillen Virvoituksen,
Ett'ette syntiin kuole!

5.  Edestä kaiken maailman Hän kovan kärsei vai-
van, Ja viimein vielä kuoleman, Niin katkeran;
Näin avas meille taivaan.

6.  Hän sanallansa valistaa, Ja sakramenttein
kautta Meitt' uskossamme vahvistaa, Ja holhoaa,
Ja viimein iloon auttaa.

7.  O kuule, Jesus armias, Rukoilevia meitä!
Murhetta pidä laumastas, Suo apuas, Meit' älä
koskaan heitä!

8.  Sanallas saata lapsikses, Niin että taivaas
saamme; Omista meitä omikses Ja veljikses, O Je-
sus Kristus! Amen.

Saksalainen n. 1560.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle