II. Seurakunta ja toimitukset

2. Jumalan seurakunnasta

147.M
e uskom' yhden Jumalan Pääll', Isän
kaikkivaltiaan, Hän, Luoja kaiken maail-
man, Tekijä maan ja taivahan, On alku kaiken näh-
tävän Ja kaiken näkymättömän.

2.  Me yhden Herran Jesuksen Kristuksen päälle
uskomme; Jumalan Poika ainoa, Hän ennen aikain
alkua Olennon yhteydessä On syntynynnä Isästä.

3.  Valkeus valkeudesta Ja Jumalasta Jumala;
Ei tehty, mutta syntynyt Ja Isäss' aina pysynyt;
Kaikk' hänen kauttaan luotu on, Mut itse on hän
luomaton.

4.  Hän tähden meidän ihmisten Ja tähden mei-
dän autuuden Alensi itsens taivaasta, Ja Pyhän
Hengen voimasta Hän Mariasta neitseestä On ih-
miseksi syntynnä.

5.  Edestä meidän syntien Hän Pontius Pilatuk-
sen Aikana ristiin naulittiin Ja kuoletettiin, haudat-
tiin; Myös astui alas helvettiin, Sielt' jälleen nousi
eläviin.

6.  Niin astui ylös taivaasen Ja istui Isäns
oikiallen; Ja kunnialla suurella Sielt' on hän jäl-
leen tuleva Tuomitsemahan kaikkia, Eläviä ja kuol-
leita.

7.  Myös Pyhän Hengen päälle me, Virvoitta-
jamme uskomme, Jok' Isästä ja Pojasta Käy ijan-
kaikkisuudesta, Ynn' Isän Pojan palvellaan, Rukoil-
laan, kunnioitetaan.

8.  Jok' on myös kautta profeettain Puhunut meitä
opettain; Ja yhden Pyhän totisen, Apostolisen yh-
teisen Kristittyin seurakunnan me Olevan täällä us-
komme.

9.  Me yhden kasteen uskomme, Siin' anteeks syn-
nit saavamme, Jo odotamme haudoistaan Kuolleitten
ylösnousevan Ja tulevaista ijäistä Maailman toisen
elämää. Amen.

Olaus Petri, (ruots.) s. 1497 † 1552.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle