II. Seurakunta ja toimitukset

2. Jumalan seurakunnasta

148.
Mä uskon Jumalaan, Isähän kaikkein luo-
tuin, Maailman holhojaan Ja suojaan
lahjain suotuin; Hän, viisas kuningas, Rajaton
voimassaan, On kaikkivaltias Taivaiss' ja päällä
maan.

2.  Mä uskon Poikahan, Jok' itsens uhriks antoi
Ja synnit maailman Ristissä kärsein kantoi; Nyt
Isän vertaisna Tuoll' ylhääll' istuupi, Hänelle kun-
nia Ja kiitos ijäti!

3.  Mä uskon Henkehen, Pyhyyden, voiman tuo-
jaan Ja panttiin autuuden, Hyvien töiden luojaan;
Sydämen uudistaa Hän meissä voimallaan, Valai-
see, lohduttaa Ain' uskovaisiaan,

4.  Hän äänellänsä tuo Kaikk' kansat kokoon yhä;
Ne seurakunnaks luo, Jok' ompi yksi, pyhä; Se py-
syy ijäti, Sill' Jesus on sen pää, Vaikk' riehuu hel-
vetti Ja mailma häviää.

5.  Vaikk' hajall' onkin nyt Omansa maailmassa,
Tok' ovat liitetyt eläviin taivahassa, Sill' Herra
ylhäältä Taivaasta lähettää Elävän Henkensä, Jok'
kaikki yhdistää.

6.  Ken siinä uskolla Kestääpi loppuun asti, Saa
viimein kruununsa Herralta armiaasti; Ja päivää
tuomion Kun pahat säikähtää, Kristitty pelvott' on,
Autuuteen heräjää.

7.  Tää luja uskon' on, Ja siinä menen kerran
Ilolla kuolohon, Se vie mun tykö Herran, O auta,
Jumalan', Myös elämän' ett' ois Todistus uskostan',
Enk' eksyis koskaan pois!

Tuntematon saksalainen.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle